728 x 90

زندان مرکزی زاهدان، شیوع کرونا در میان زندانیان و جان باختن چند زندانی

زندان مرکزی زاهدان، شیوع کرونا
زندان مرکزی زاهدان، شیوع کرونا

قطعی یک هفته‌یی آب و شرایط وخیم بهداشتی

همزمان با شروع کرونا در زندان مرکزی زاهدان، آب این زندان بیش از یک هفته است قطع است و زندانیان در شرایط بسیار حاد بهداشتی به‌سر می‌برند. قطعی آب در حالی صورت می‌گیرد که ویروس کرونا در بندهای مختلف این زندانی شیوع یافته و تا به‌حال منجر به مرگ چندین زندانی شده است.

تعداد زندانیان در بندها چندین برابر ظرفیت است و زندانیان از سوء‌تغذیه رنج می‌برند. این شرایط با وجود شیوع کرونا جان زندانیان را در معرض خطر قرار داده است.

رژیم آخوندی که سیاست زنده به گور کردن زندانیان را در پیش گرفته است از حل مشکل قطعی آب و تأمین حداقلهای بهداشتی و رسیدگی به بیماران مبتلا به کرونا خودداری می‌کند.

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/469aca72-5489-4eb4-90db-1d545db8fbc9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات