728 x 90

زلزله در تهران و اعلام خطر استاندار رژیم

نمایی از تهران
نمایی از تهران

به‌دنبال دو زلزله ۵ و یک دهم ریشتری و ۴ و ۴دهم ریشتری در تهران در کمتر از یک ماه، در گزارشی خبرگزاری رسمی رژیم - ایرنا ۱۳خرداد، استاندار رژیم در تهران اعلام خطر کرد و گفت: «در صورتی که تدابیر لازم برای مقابله با زلزله به موقع اندیشیده و اعمال نشود، این حادثه در صورت وقوع دامن همه را خواهد گرفت و پیر و جوان نخواهد شناخت».

انوشیروان محسنی گفت: «زلزله هیچ شباهتی به کرونا ندارد که بتوان با اعمال پروتکلهایی آن را کنترل و از شیوع آن جلوگیری کرد، خبر نمی‌کند و نشانه قبلی ندارد. با توجه به ویژگیهای استان تهران باید تدابیر لازم را اندیشید».

بیشتر بدانید: