728 x 90

فاجعه زباله‌گردی خانوادگی در اهواز!

زباله‌گردی زنان
زباله‌گردی زنان

خبرگزاری حکومتی ایسنا (۲۱اردیبهشت) با درج گزارشی در مورد گسترش زباله‌گردی در اهواز نوشت: «زباله‌گردی در اهواز مافیایی شده است»...
این خبرگزاری به‌نقل از رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای قلابی اهواز نوشت: «تخمین زده می‌شود حدود ۳هزار زباله‌گرد در اهواز وجود داشته باشد که فعالیت این تعداد زباله‌گرد، مخاطرات بهداشتی و امنیت اجتماعی را با خود به همراه دارد و فضای نامناسب شهری را رقم می‌زند»...


این کارگزار رژیم با اشاره به حضور کودکان و زنان به خانوادگی شدن زباله‌گردی اذعان کرد و گفت: «سن بسیاری از زباله‌گردها کمتر از سن قانونی است و برخی کمتر از ۱۵سال دارند. زباله‌گردی در اهواز، خانوادگی و بعضاً مافیایی شده است و مافیای پشت این زباله‌گردها نیز عقبه‌های انبارهای ضایعاتی غیرمجاز هستند».
احمد سراج با اذعان به این‌که باندها چپاولگر رژیم پشت استثمار عریان زباله گردها هستند گفت: «عمده زباله‌گردها برای خود کار نمی‌کنند و حتی وسایل نقلیه‌شان توسط انبارهای ضایعاتی غیرمجاز تأمین می‌شود».


رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای قلابی اهواز به وضعیت فلاکت‌بار کارگران شهرداری این شهر نیز اذعان کرد و گفت: «برخی کارگران شهرداری به زباله‌گردی روی آورده‌اند؛ این در حالی است که هر گونه تفکیک زباله توسط کارگران شهرداری برای منافع شخصی حین کار ممنوع است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7b65df73-cb47-4cbf-8e90-77227dbc65b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات