728 x 90

زاهدی عضو مجلس ارتجاع: قرنطینه صورت نگرفت و نتیجه آن آمار وحشتناک مبتلایان کرونا و موج چهارم شد

زاهدی عضو مجلس ارتجاع
زاهدی عضو مجلس ارتجاع

زاهدی، عضو مجلس ارتجاع روز ۱۸فروردین با حمله به آخوند روحانی گفت:

جناب رئیس‌جمهور این چه بی‌تدبیری بی‌مدیریتی و سوء مدیریت، بی‌توجهی، بی‌برنامه گی در جهت مقابله با ویروس کرونا بود؟ از تعطیلات نوروزی به نوعی سوء استفاده شد و قرنطینه‌ها صورت نگرفت نتیجه آن آمار وحشتناک مبتلایان به کرونا و به‌خصوص موج چهارم آن شد. تعداد زیاد مرگ و میرها چه کسی پاسخگوست؟ ما شما را مسئول می‌دانیم، از هیأت‌رئیسه مجلس انتظار داریم با دعوت از ایشان جهت پاسخگویی حتماً به مجلس فراخوانده بشوند و وزیر بهداشت هم هفته اینده بیایند و گزارش کنند. (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۸فروردین)