728 x 90

زامازوازی دلامینی: مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند و دیکتاتوری سلطنتی و رژیم بی‌رحم مذهبی کنونی را رد می‌کنند

زامازوازی دلامینی-ماندلا نوه نلسون ماندلا
زامازوازی دلامینی-ماندلا نوه نلسون ماندلا

تاون هال

زامازوازی دلامینی-ماندلا نوه نلسون ماندلا

مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند

و دیکتاتوری سلطنتی و رژیم بی‌رحم مذهبی کنونی رارد می‌کنند

در حمایت از طرح ۱۰ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران

در کنار هم بایستیم

زامازوازی دلامینی-ماندلا نوه نلسون ماندلا نوه ماندلای فقید رهبر جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنویی در مقاله‌ای در سایت تاون هال نوشت: «پدر بزرگ من نلسون ماندلا یکبار گفت: «از زمان آزادیم تاکنون من بیش‌از‌پیش متقاعد شده‌ام که تاریخ‌سازان واقعی همین مردان و زنان معمولی کشور ما هستند».

در ماه جاری مردان و زنان ایرانی یاد قربانیانی را که در آبانماه۹۸ به‌طور غم‌انگیزی به‌قتل رسیدند در کشورشان گرامی می دارند

تقریباً یک سال پیش در پی دو روز اعتراضات ضددولتی در سراسر کشور نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. دست کم ۴۰۰۰تن مجروح شدند و ۱۵۰۰نفر کشته شدند – که ۴۰۰تن از آنها زن و ۲۹نفر کودک بودند. معترضان، غیرمسلح و اکثراً بیکار و یا جوانان کم در آمد بودند.

بحران وحشتناکی که مردم ایران مجبور بودند متحمل شوند مرا به یاد مبارزات پدربزرگ و مادر بزرگم در خلال دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی می‌اندازد. پدربزرگ و مادر بزرگم وینی و نلسون ماندلا در کنار بسیاری قهرمانان دیگر جان خود و خانواده‌های خود و آزادی خود را در جستجوی آزادی و عدالت فدا کردند.

در مبارزه برای دموکراسی و برابری به آنها برچسب تروریست زدند و زندانی‌شان کردند. پدربزرگ من برای ۲۷سال و مادر بزرگم ۴۹۱روز زندانی بودند که اکثر آن در سلولهای انفرادی بود.

امروزه هزاران مخالف سیاسی در ایران در زندانها از بین می‌روند. کشتارهای غیرقانونی این رژیم در آبان ماه ۹۸ به‌دنبال دستگیریهای و بازداشت و شکنجه ۱۲۰۰۰ تظاهرات کننده و خانواده‌های آنان بود. در ادامه وحشیگری خشن حتی اعضای خانواده‌های که مراسم یادبود برای عزیزان به‌قتل رسیده‌شان را برگزار کرده بودند نیز دستگیر شدند.

مردم ایران خوستار تغییر رژیم بوده و همه نوع اشکال دیکتاتوری را اعم از دیکتاتوری سلطنتی و رژیم مذهبی بیرحم کنونی رارد می‌کنند.

شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی پرزیدنت منتخب آن، اپوزیسیون مردم ایران برای رژیم کنونی است و ائتلافی ۴۰ساله از نیروهای دموکراتیک علیه فاشیسم آخوندی را حفظ کرده است.

یکی از اعضای این ائتلاف مجاهدین خلق است که طی ۴۰سال، رژیم ۱۲۰هزار تن از اعضای آن را بدلایل سیاسی اعدام کرده که اعضای پرافتخار مجاهدین بوده‌اند.

خانم رجوی برنامه‌ای ۱۰ ماده‌ای برای آینده ایران را اعلام کرده است. این برنامه تاثیر‌گذار بر حق حاکمیت مردم در یک جمهوری مبتنی بر کثرت‌گرایی استوار بوده و از آزادیهای اجتماعی و مذهبی و سیاسی حمایت می‌کند و به‌دنبال عدالت برای قتل‌عام شدگان و ممنوعیت شکنجه و مجازات اعدام بوده و برابری جنسیتی را تضمین می‌کند. این برنامه از استقلال قوه قضاییه و از فرصتها در بازار آزاد حمایت می‌کند و یک ایران غیراتمی و حفاظت از محیط‌زیست را ارائه می‌کند.

اکنون نوبت ماست که «اوبونتو» را گسترش دهیم . اوبونتو به‌معنای آن است که «من هستم زیرا ما هستیم».

هر کدام از ما مسئولیم در کنار مردم ایران و در مبارزه‌شان علیه سرکوب دیکتاتوری، بی‌عدالتی و نابرابری بایستیم.

با یادآوری شهدای تظاهراتهای آبانماه ۹۸ ما باید به‌خاطر داشته باشیم که هیچ راه ساده‌ای بسوی آزادی نیست. بیائید در همبستگی و حمایت از طرح خانم رجوی برای آینده ایران در کنار هم بایستیم. ...». (سایت تاون هال ۳۰آبان)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a8d60c3c-e2bb-4a7d-b1db-8aade9de6c5a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات