728 x 90

زالی: شرایط تهران هم‌چنان بی‌ثبات و شکننده

زالی رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در شهر تهران
زالی رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در شهر تهران

زالی رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا در شهر تهران امروز ۵شهریور با اشاره به آخرین آمار بستری و ابتلا اعتراف کرد: «تهران کماکان در بین استانهای قرمز است. میزان مراجعان سرپایی در ۲۴ساعت گذشته بالغ بر ۵هزار و ۴۰۰نفر بود».

وی با هشدار نسبت به افزایش سفر در ایام تعطیلات عاشورا گفت: «اگر این سفرها اتفاق افتد، پیک‌های بعدی زودتر از آنچه که در انتظارش هستیم رخ می‌دهد و به خستگی کادر درمانی منجر می‌شود و بر استمرار کار و خدمت رسانی تاثیر منفی می‌گذارد».