728 x 90

ریک ون راسل وکیل شاکیان در دادگاه بلژیک: اتهام ۴متهم اقدام برای قتل تروریستی و شرکت در تشکل تروریستی است

دادگاه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی
دادگاه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی

اگر اتهامات اثبات شود ۲۰سال مجازات در انتظار متهمان است

زمان محاکمه در دادگاه ویژه در پاییز است

ریک ون‌راسل: «از پایان ماه ژوئن ۲۰۱۸، تحقیقات قضایی در بلژیک شروع شد. این تحقیقات برای ۲سال ادامه پیدا کرد. امروز با برگزاری جلسه رسمی در برابر آنچه که به‌لحاظ حقوقی به آن جلسه تفهیم اتهام گفته می‌شود این تحقیقات به پایان رسید. دادگاه تصمیم گرفت که ۴متهم را به دادگاه رسیدگی به جرم بفرستد و آنها را برای ۲اتهام تروریستی محاکمه کند. اولی اقدام برای قتل تروریستی و (دومی) شرکت در اقدامات تروریستی. بنابراین هر ۴متهم باید در رابطه با این اتهامات از خود دفاع کنند. معتقدم که دادگاه اولین جلسه خود را در ماه اوت برگزار خواهد کرد. و جلسه اصلی در پائیز امسال خواهد بود».

ریک ون‌راسل: «اگر این اتهامات به اثبات برسد حداکثر مجازات ۲۰سال زندان خواهد بود و تمام متهمان با مجازات احتمالی ۲۰سال زندان روبه‌رو خواهند بود».

اکنون این پرونده وارد مرحله جدیدی می‌شود.

در مرحله جدید برعهده ما و دادستان است که جرم ۴متهم را مشخص کنیم و خواستار جبران خسارت شویم. این مرحله به‌طور معمول در ماه اوت شروع خواهد شد و به‌دنبال آن یک دادگاه ویژه تروریستی با شرکت سه قاضی برگزار خواهد شد. که در واقع برای محاکمه خواهد بود و زمان آن در پائیز است.