728 x 90

ریتا زوسموت: تحویل احتمالی دیپلمات تروریست ایرانی، اسدالله اسدی، به ایران را متوقف کنید

پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان
پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان

نامه پروفسور ریتا زوسموت رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان به نخست‌وزیر بلژیک

تحویل دیپلمات تروریست اسدالله اسدی به رژیم ایران را متوقف کنید

من از این طریق می‌خواهم شما را از یک نگرانی اساسی و فوری آگاه کنم و از شما بخواهم که از حدود اختیارات خود در قانون اساسی برای اقدام فوری استفاده کنید.

من عمیقاً نگران لایحه‌ای هستم که توسط دولت شما در خصوص انتقال زندانیان محکوم شده در بلژیک به ایران، به مجلس ارائه شده است.

 

لوموند، از جمله، در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۲۲ در این باره گزارش داد.

در صورت تصویب این قانون در پارلمان بلژیک، احتمال استرداد اسدالله اسدی به رژیم ایران وجود دارد، حکومتی که در هر حال حکم دادگاه بلژیک را به‌رسمیت نمی‌شناسد. چنین بی‌توجهی به عدالت با اصول مشترک حاکمیت قانون در کشورهای ما، بلژیک و جمهوری فدرال آلمان ناسازگار است. یک مجلس نباید به این اقدام دست بزند. اسدی، دیپلمات مأمور به خدمت رژیم ایران در اتریش در زمان جرم، به‌دلیل طراحی و برعهده داشتن بخشی از حمله ویرانگر به دهها هزار شرکت‌کننده در مراسمی در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

 

توافق پیش‌بینی شده بین رژیم ایران و بلژیک برای انتقال محکومان، در حالی که تروریست‌ها صراحتاً از آن مستثنی نشده‌اند، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. با تصویب این توافقنامه رژیم تروریستی حاکم بر ایران، که دیپلماتهای خود را برای اقدامات جنایتکارانه و تروریستی بکار می‌گیرد، را تقویت می‌کند این پیامی کاملاً غیرقابل قبول است. لذا از شما می‌خواهیم که لایحه را پس بگیرید.

از انتقال محتمل یک تروریست محکوم شده به ایران بایستی در راستای محافظت از شهروندان خود و هم‌چنین منافع حفظ حاکمیت قانون، جلوگیری شود.

ریتا زوسموت، رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7fed2472-f16d-48df-a56c-318d664c96e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات