728 x 90

رویترز:‌ آمریکا موشکهای رژیم ایران را مصادره و نفت مصادره شده را فروخت

آمریکا موشکهای رژیم ایران را مصادره و نفت مصادره شده را فروخت
آمریکا موشکهای رژیم ایران را مصادره و نفت مصادره شده را فروخت

رویترز روز پنجشنبه ۸آبان گزارش داد: «در آخرین اقدام دولت ترامپ برای افزایش فشار بر رژیم ایران، آمریکا محموله موشکهای رژیم ایران به مقصد یمن را ضبط کرده و یک و یک دهم میلیون بشکه نفت ضبط شدهٔ رژیم به مقصد ونزوئلا را فروخته است».

رویترز با اشاره به شکایت آمریکا علیه رژیم نوشت: «روز پنجشنبه مایکل شروین جانشین دادستان دادگاه ناحیه کلمبیا، گفت: از بایگانی خارج کردن شکایات توسط وزارت دادگستری سیاسی نیست. این اقدامات از تابستان گذشته آغاز شد. این موارد (امورات قضایی) سیال و دارای موقعیتهای پویا هستند».