728 x 90

روزنامه حکومتی وطن امروز: شوخی به‌موقعی نبود آقای رئیس‌جمهور!

آخوند روحانی
آخوند روحانی

روزنامه حکومتی وطن امروز ادعای شیادانه آخوند روحانی را که وضعیت اقتصاد رژیم از وضعیت اقتصاد آلمان بهتر است زیر ضرب برد و نوشت:‌ «شاید آقای رئیس‌جمهور در جملات اخیر خود، قصد داشته‌اند با ملت ایران در این اوضاع بحران‌زده و بی‌سابقه اقتصادی، شوخی کنند!

اگر اینگونه باشد، ایشان زمان مناسبی را برای شوخی با مردم در نظر نگرفته‌اند، زیرا نگرانی از تورم لحظه‌ای و افسارگسیخته، جایی را برای نشاندن لبخند بر لبان مردم باقی نگذاشته است» (روزنامه حکومتی وطن امروز یکشنبه ۱۳ مهر).