728 x 90

روزنامه حکومتی مستقل: موج گرانی خطرناک‌تر از بیماری کروناست

کرونا در ایران
کرونا در ایران

روزنامه حکومتی مستقل شنبه ۳خرداد با نگرانی از فوران خشم مردم، موج گرانی را خطرناکتر از ویروس کرونا خواند و نوشت: «رکود بازار اقتصادی، افزایش قیمت ارزاق عمومی، هزینه‌های خرید و ساخت مسکن و رشد تورم و در مقابل آن افزایش آمار بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، همگی نشان از آن دارد که وضع اقتصادی مردم خوب نیست. موج گرانی که در حال حاضر بازار اقتصادی را در برگرفته است خطرناک‌تر و مخوف‌تر از بیماری کروناست.»