728 x 90

روزنامه حکومتی شرق: اعدام نوید افکاری به یک پرسش مهم و جدی در افکار عمومی تبدیل شده است

 قهرمان   ملی قیام نوید افکاری
قهرمان ملی قیام نوید افکاری

روزنامه حکومتی شرق نوشت: «پرونده نوید افکاری و اعدام او به یک پرسش مهم و جدی در افکار عمومی تبدیل شده و اطلاعات رسمی‌ای برای افکار عمومی قانع‌کننده نبوده و هر روز پرسش تازه‌یی مطرح می‌شود».

گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز گفت: اقدام کشورهای اروپایی در ماجرای نوید افکاری مداخله محسوب می‌شود، کشورهایی که در ماجرای نوید افکاری مداخله کرده‌اند کسانی هستند که امکانات سنگین لجستیکی در اختیار بدترین تروریست‌ها قرار داده‌اند». (روزنامه شرق دوشنبه ۳۱شهریور)