728 x 90

روزنامه حکومتی جهان صنعت: نارضایتی فراگیر می‌شود

نارضایتی ها و اعتراضات
نارضایتی ها و اعتراضات

روزنامه حکومتی جهان صنعت روز شنبه ۲ بهمن تحت عنوان «نارضایتی فراگیر می‌شود»، نوشت: از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ که دولت رئیسی سرکار آمده است قیمت هر دلار ۲۷برابر شد و قدرت خرید ایرانیان را لاغر و لاغرتر کرد. نرخ‌های تورم بالا در پنج سال (اخیر) قدرت خرید ایرانیان را مثل برف ذوب کرد و ایرانیان فقیرتر شدند و روند فقر ادامه دارد... در ماه‌های گذشته بازنشستگان‌، آموزگاران‌، کارکنان دستگاه قضا‌، سرمایه‌گذاران خرده‌پا در بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروهها و احزاب سیاسی هر روز ناراضی‌تر از روز پیش اعتراض خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند.

این منبع حکومتی می‌افزاید: واقعیت این است اگر روندهای اقتصادی به مدار تعادل برنگردند و شاهد ادامه وضعیت موجود در سیاست داخلی و در اقتصاد و نیز در سیاست خارجی باشیم نارضایتی گسترده‌تر خواهد شد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c02d0afb-4108-4d88-9a04-c2dd89a9778a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات