728 x 90

روزنامه حکومتی: اگر تغییر نکنیم تغییرمان خواهند داد!

انتخابات آمریکا و وضعیت رژیم
انتخابات آمریکا و وضعیت رژیم

روزنامه حکومتی آرمان روز سه‌شنبه ۲۰آبان در مقاله‌ای به قلم تحلیلگر مسائل سیاسی در باره شرایط جدید نوشت: در پاسخ به کسانی که می‌گویند مگر برجام چه دستاورد ملموسی داشته است، باید بگویم این توافق حداقل برای مدتی کوتاه که علت کوتاهی آن هم دوطرفه بود، سبب قطع یا کاهش رانت‌خواران تحریم شد و سایه شوم جنگ را دور کرد. از آغاز روند برجام و پس از آن و تا امروز بخشی از مخالفان برجام خود را به خواب زده‌اند و نمی‌خواهند از خواب برخیزند. به این خواب‌زدگان باید گفت در نقطه ایده‌آل، برجام مطلوب هیچ‌کس نبوده و نیست، اما در آن مقطع و امروز جایگزین مخالفان برجام چه بوده و چیست. ما امروز در جایی ایستاده‌ایم که هم‌چنان خواستار بازگشت آمریکا به برجامی هستیم که مخالفان بسیار در درون و بیرون داشته و دارد. اگر باور داریم برجام سایه جنگ را از ایران دور کرد، با روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا باید از شعار و ادبیات سلحشوری که جای در سیاست ندارد، فاصله گرفت. نباید با تأکید بر عدم تفاوت ترامپ با بایدن، با حماسه‌سرایی کشور را تا پای جنگ یا ادامه تحریم‌های بدتر از جنگ کشاند. شرایط داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی بیانگر آن است که باید رویکردها و سیاست‌ها را تغییر دهیم. با همین فرمان دیگر نمی‌شود پیش رفت. باید در کنار تلاش برای احیای برجام، روابط با همسایگان را نیز احیا کنیم. جغرافیای مشترک فارغ از هر دلایلی این مهم را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر کرده است. نه می‌توان ماهیت وهابی عربستان را انکار کرد و تغییر داد و آن کشور را با خاک یکسان کرد و نه بحرین و... را تهدید کرد. در منطقه خاورمیانه نیز باید واقعیتها درک و حوزه‌های نفوذ را به‌رسمیت شناخت و در تعاملی مثبت به سوی صلح و ثبات حرکت کرد. بدانیم در نظام بین‌الملل دیگر قامت کشورها چندان اهمیت ندارد. سیاست و ادبیاتی که دیروز کویت و امروز امارات را مهره‌ای نمی‌دانست، نه آن روز و نه امروز و نه فردا کاربرد نداشته و ندارد. ما نیز باید نشانه‌های تغییر را بروز دهیم که اگر تغییر نکنیم تغییرمان خواهند داد. تغییرات را خود مدیریت کنیم قبل از آن‌که از سر اجبار تغییر کنیم یا تغییرمان دهند. سخن آخر این‌که همه چیز روشن است و چندان به نوشتن و گفتن نیازی نیست، نگذاریم دیر شود.