728 x 90

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران:‌ چرا تلگرام مسأله می‌شود؟

فیلتر کردن شبکه تلگرام
فیلتر کردن شبکه تلگرام

روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران در سر مقاله روز یکشنبه خود با عنوان چرا تلگرام مسأله می‌شود؟  از جمله می‌نویسند: چند سال پیش پیام‌رسان تلگرام را همین حاکمیت وارد کشور کرد و پس از چند سال معایب و محاسن آن نمایان شد. اکنون حاکمیت تصمیم به جایگزینی پیام‌رسانهای دیگر کرده است. اما عده‌یی اصلاً برای‌شان مهم نیست که مسأله تلگرام چیست؟ انگاره ذهنی برخی این است که حاکمیت از تلگرام می‌ترسد. گیریم حاکمیت می‌ترسد از چه می‌ترسد؟! از حرف زدن مردم با همدیگر؟! از گروه‌های خانوادگی و کاری؟! از کانال‌های اداری؟! در این باره هم عده‌یی دوست ندارند بدانند که حاکمیت از چه می‌ترسد، سؤال اساسی این است که چرا تلگرام به مسأله اصلی کشور تبدیل می‌شود؟

روزنامه حکومتی جوان در پاسخ به سؤال می‌نویسد:‌ «چرا به مردم نمی‌گویند (مجاهدین) با نام و پوشش «مال‌باختگان» کانال تلگرامی درست کرده و مردم را هدایت می‌کردند؟»

روزنامه حکومتی جوان در یک درگیری باندی به شیادی آخوند روحانی اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ یقیناً روحانی حاضر به تلگرام «بدون نظارت» نیست. اما روی صحنه طور دیگری بازی می‌کند. تا دیروز می‌گفتند احمدی‌نژاد هنر فریفتن عوام را دارد اما اکنون باید اعتراف کرد که روحانی هنر فریب نخبگان را هم دارد. دهها قرارداد محرمانه و صدها مسأله را از چشم مردم پنهان می‌کنند اما آنجا که ماهیگیری حتی بدون قلاب هم میسر است میدان‌دار جامعه مدنی می‌شوند... قطعاً روحانی مخالف بستن تلگرام نیست اما دوست دارد هزینه‌اش را دیگران بپردازند. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/799d0456-c65d-4c6e-9ce4-873cf431b85b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات