728 x 90

روزنامه ابتکار: این رفتار میخ بر تابوت اعتماد عمومی کوفتن است

قیام آبان ۹۸
قیام آبان ۹۸

روزنامه حکومتی ابتکار از باند روحانی در شماره ۱۶شهریور خود به نگرانی از تکرار قیام آبان۹۸ نوشت: به‌نظر می‌رسد حسن روحانی، به دلایلی پیدا و پنهان تا توانسته از جامعه و مردم فاصله گرفته است. اما نه او و نه احیاناً مشاورانش توجه نمی‌کنند که این رفتار میخ بر تابوت اعتماد عمومی کوفتن است. آنها یا متوجه نیستند و یا تجاهل می‌کنند که این رفتارها چه پیامدهای نگون‌باری در پی خواهد داشت. بد نیست اطرافیان سراسر امنیتی رئیس‌جمهور یکبار مرور کنند که از آبان ماه ۱۳۹۸ تا همین دیروز، چه اتفاقات غریبی بر سر جامعه بار شده است.