728 x 90

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت: پرونده هسته‌یی ایران در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار دارد

شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل

پرونده هسته‌یی ایران در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار دارد و دولت رئیسی نیز دارای سابقه معناداری است. رئیسی از یک‌سو نزدیک‌ترین رئیس‌جمهوری به شخص رهبری نظام از نظر فکری و تبعیت ایشان در ساختار قدرت نظام محسوب می‌شود...

اکنون یک دوراهی در برابر رئیسی قرار می‌دهند. او می‌تواند پذیرای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجامی‌ شود که در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی پذیرفته شده است، این اما همان برجامی است که بسیاری از طرفداران دولت ایشان آن را ترکمانچای خوانده‌اند. آنها هم‌اکنون در پی محاکمه حسن روحانی و همکاران او در ارتباط با برجام و پیامدهای ناشی از آن در حوزه اقتصاد، مسائل سیاسی و امنیتی نیز هستند. دولت رئیسی اگر هم برجام را نپذیرد، باید رودرویی‌های بیشتری با ایالات‌متحده آمریکا‌، ارو پای متحد و حتی پکن و مسکو را پذیرا باشد. اکنون ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکراتی را به انجام رسانده‌اند که به نوعی بالاتر و گسترده‌تر و بالاتر از تفاهمی است که با دولت روحانی پس از مصوبه مجلس صورت گرفته بود (روزنامه جهان صنعت: ۲۵شهریور).

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات