728 x 90

روحانی در پاسخ به قالیباف: بودجه جای شعار نیست

قالیباف و روحانی
قالیباف و روحانی

آخوند روحانی روز چهارشنبه اول بهمن‌ماه، در جنگ و دعواهای باندی و در پاسخ به صحبت‌های روز گذشته قالیباف در شبکه خبر رژیم گفت: برای اولین بار امسال من ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است... بودجه جای ارقام هست... جای شعار نیست که حالا من شعار بدم او شعار بدهد... من بلد هستم همه آن شعارها را جواب بدهم.

وی هم‌چنین افزود: در لایحه بودجه جای ادبیات غیراقتصادی نیست. ادبیات غیرکارشناسی نیست. جای اتهامات و اینها نیست. اصلاً این تو بودجه اینجوری کسی حرف نمی‌زند، برای اولین بار امسال من ادبیاتی را می‌بینم که ناپسند است.

رئیس‌جمهور ارتجاع برای سرجای خود نشاندن پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم گفت: بودجه آخر جای ادبیات سیاسی نیست در بودجه بودجه جای ارقام هست اعداد هست محاسبه است قانون‌گذاری برنامه سال آینده است حساب و کتاب است جای شعار نیست که حالا من شعار بدم او شعار بدهد چه فایده دارد من بلد هستم همه آن شعارها را جواب بدهم ولی اصلاً مردم اینها را از ما نمی‌خواهند که آنها شعار بدهند من جواب بدهم من یک چیزی بگویم آنها جواب بدهند مردم بودجه خوب می‌خواهند مردم زندگی بهتر می‌خواهند مردم معیشت بهتر می خواهند.

وی هم‌چنین در یک فرار بجلو بر سر دومیلیون و ۳۰۰هزار درآمد نفت که در بودجه آمده است گفت: بابا ما داریم پیام میدیم به دنیا ما داریم می‌گوییم ترامپ شکست خورد ما داریم می‌گوییم فشار حداکثری تروریزم اقتصادی شکست خورد.