728 x 90

روحانی به‌خاطر رد کردن خط قرمز نظام راجع به مجاهدین هم‌چنان زیرضرب است

انتخابات مجلس اول - عکس  از آرشیو
انتخابات مجلس اول - عکس از آرشیو

آخوند روحانی روحانی به‌خاطر رد کردن خط قرمز نظام راجع به مجاهدین و تأکید بر ثبت نام آنها در انتخابات مجلس اول بدون نظارت شورای نگهبان، هم‌چنان زیرضرب است.

روزنامه حکومتی سیاست روز از باند خامنه‌ای در یک سیلی دیگر به روحانی، تمامی بحرانهای نظام را بر سر او کوبید و به‌ نقل از آخوند لارگانی عضو مجلس ارتجاع نوشت:« روحانی خواستار ثبت‌نام همگان در انتخابات شده در حالی که شاید در بین آنها مجاهدینی که به‌دنبال نابودی نظام ما بوده و هستند قرار داشته باشند». این روزنامه در ادامه افزود «بسیاری از صاحبنظران تمجید روحانی از مجلس اول و ترکیب نمایندگان آن را رویکردی انتخاباتی می‌دانند و بر این باورند که حرف‌های روحانی ناشی از «خالی بودن دست او برای انتخابات» است».

 

روزنامهٔ حکومتی فرهیختگان وابسته به ولایتی مشاور خامنه‌ای هم نوشت «اگر باقی افرادی که حسن روحانی از آنها نام می‌برد در مجلس اول حضور داشتند، به این علت بود که مجاهدین تا انتخابات اسفند ۱۳۵۸ عناد تمام و کمال خود را با نظام نشان نداده بودند که اگر این‌طور بود ماجرا تفاوت می‌کرد».

این روزنامه در پاسخ به تعریف و تمجید های روحانی از مجلس اول ویژگیهای ارتجاعی آنرا خاطرنشان کرده و از جمله نوشته است «مجری اولین نظارت استصوابی یا حتی بالاتر از آن بنیانگذار نظارت، موسوی‌خوئینی‌ها است. او توانست ۱۰۶نفر را از گردونه رقابت خارج کند. همین‌جا باید از روحانی پرسید که چرا در خلال اظهارات خود از این ماجرا حرفی نمی‌زند و نمی‌گوید که این حذف افراد خوب بوده یا خیر؟».

این روزنامه باند خامنه‌ای در ادامه با یادآوری سوابق آخوند روحانی در نهادهای سرکوبگر نظام، فیگورهای آزادیخواهی او را به سخره گرفته و در مورد علت اظهارات وی از جمله نوشته است: «موتور دولت خاموش شده و کار پیش نمی‌رود.می‌توان از یک‌طرف عملکرد اقتصادی دولت، وضعیت بازار خودرو و مسکن، وضعیت تورم... را دید و از طرف دیگر نتایج دل بستن به مذاکره با اروپایی‌ها و هم فهمید و هم پیش‌بینی کرد که چرا روحانی باید تا ۱۴۰۰ به‌صورت نوبه‌ای از این مدل حرف‌ها بزند».