728 x 90

روحانی، جوانان قیام آفرین ایران را آشوب‌طلب نامید

آخوند حسن روحانی
آخوند حسن روحانی

به‌دنبال حرفهای خامنه‌ای، شیخ حسن روحانی رئیس‌جمهور ورشکسته‌اش به پامنبری پرداخت و در جلسه هیأت دولتش ضمن مجیزگویی برای خلیفه ارتجاع، در وقاحت آخوندی روی دست او بلند شد، و درباره قیام سراسری مردم ایران گفت:

«گزارشی که امروز وزیر کشور که مسئولیت سنگین اجرای طرح را به‌عهده داشت در جلسه هیأت وزیران مطرح کرد و آمار و ارقام افرادی که در خیابان آمده بودند مطرح کرد روشن شد که این عدد اونها چه مقدار بوده و این خوب است بعداً در موقع مناسب برای مردم توضیح داده بشود و آنهایی که آشوب‌طلب بودند باز عده کمی از آنها بودند که آمدند به خیابان منتهی آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح برنامه‌ریزی شده»..

 

آخوند روحانی افزود:

«معلوم شد دشمنان ملت ایران که در این دو سال و سالهای گذشته برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آشوب طلبان داشته‌اند چقدر سربازان کمی داشته‌اند؛ گرچه انسانهای شروری را به خدمت گرفته بودند و خسارات زیادی به زندگی و جان مردم وارد کردند و حتی به کودکان و نوجوانان هم رحم نکردند و با سلاح گرم و سرد به مردم حمله کرده و به مغازه‌ها، خانه‌ها، دارو خانه، مراکز پزشکی و اماکنی که خدمات رسان به مردم بودند، خسارت وارد کردند....، این نشان می‌دهد که این جمع کوچک ضد کشور علیه وطن‌شان علیه منافع ملی‌شان کار کردند.».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/518947b2-af90-4726-8912-2387561dca76"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات