728 x 90

رحیم پور ازغدی مهره خامنه‌ای: در سال ۶۷درباره زندانیان، خمینی گفت هر کدام گفتند در خط آنها هستیم حکم شان اعدام است

مهره خامنه‌ای رحیم پور ازغدی
مهره خامنه‌ای رحیم پور ازغدی

رحیم پور ازغدی گماشته خامنه‌ای در ارگان سرکوب موسوم به شورایعالی انقلاب فرهنگی در تلویزیون حکومتی افق روز ۸فروردین گفت: « اونهایی‌شان که این‌که می‌گویند قضایای ۶۷- ۶۷ این بود، با همه این جنایتها که حکم همه اینها اعدام است، یعنی هر کس جز یک چنین تشکیلاتی باشد، حتی اگر هنوز خودش فرصت پیدا نکرده، ترور کند و اعدام کند، کسی را بکشد، این محارب حساب می‌شود. دیگه یک تشکیلات محارب، هر کی تو اون تشکیلات به او دشمن کمک می‌کند این محارب است. دشمن است ولو این‌که او اونجا مثلا آشپزی می‌کرده برایشان، بگوید آقا من تانک راننده تانک بودم من شلیک نکردم. مثلا یا بگوید من مهمات می‌گذاشتم برای توپ، آماده شلیک می‌کردم ، ولی اون طنابش را من نکشیدم ، فرقی نمی‌کند، اینها همه با هم، بعد امام در عین‌حال که اینها همه‌شان حکم شان اعدام بود، بعد از این کارها چون در یک گروه محارب بازداشت شده بودند. در عین‌حال امام گفت بروید هر کدامشان که ولو با ما مخالف هستند، اما اعلام بکنند که اینها دیگه دست بر می‌دارند ولی خودشان بگویند، همین که بگویند کافی است. اما اگر کسانی نه هنوز همین است، می‌گویند تو همین خط هستیم خب اینها حکم شان اعدام باید [باشد]،.