728 x 90

رتبهٔ صد و پنجاهم رژیم ایران در بارهٔ برابری زن و مرد در میان ۱۵۶کشور جهان

گزارش مجمع جهانی اقتصاد
گزارش مجمع جهانی اقتصاد

به گزارش سالانه اقتصاد روز ۱۲فروردین، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود دربارهٔ برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان، ایران تحت حاکمیت آخوندی را در میان ۱۵۶کشور در جایگاه صد و پنجاهم قرار داد. این گزارش، نقش زنان را در اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و مشارکت در امور سیاسی، پیشرفت کشورهای مختلف در برداشتن موانع در راه رشد زنان را بررسی می‌کند. ایسلند در مقام اول جای گرفته و به‌عنوان بهترین کشور در زمینه برابری زن و مرد شناخته می‌شود.