728 x 90

راهپیمایی ۱۱تیم از کانون‌های شورشی در خیابان در تهران، کرج، شیراز، اصفهان، رشت، زنجان، قزوین، بهبهان و مرودشت

- راهپیمایی ۱۱ تیم از کانون‌های شورشی در خیابان در تهران، کرج، شیراز، اصفهان، رشت، زنجان، قزوین، بهبهان و مرودشت

- شعار کانون‌های شورشی: ما سربدار خلقیم با شیخ در نبردیم، هر کوچه هر خیابان مجاهدین در میدان

- شورشگر جنگاور حاضر حاضر تا آخر، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

- آزادی می‌آید با می‌توان و باید، دموکراسی آزادی با مریم رجوی

- مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، خلق جهان بدانند مسعود رهبر ماست

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/17c158db-f66c-4b3a-9549-5db1f6b18ffb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات