728 x 90

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان ورزنه در اصفهان با شعار "روحانی دروغگو زاینده رود ما کو" + فیلم و عکس

کشاورزان ورزنه امروز پنجشنبه ۱۳دیماه۹۷در دروازه عباس این شهر در اعتراض به ندادن حقابه تجمع خود را شروع کردند و سپس به راهپیمایی و تظاهرات اقدام کردند. کشاورزان ورزنه شعار می‌دادند:

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو

اگر مسئول نداریم بریم قبرس بیاریم

درود بر کشاورز مرگ بر ستمگر

همشهری باغیرت اتحاد اتحاد
می‌ایستیم می‌میریم حقمونو میگیریم
مرگ بر روحانی دروغگو

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه - ۱۳دیماه ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات