728 x 90

رئیس اتحادیه دامداران خراسان: گوشت ۳۰۰هزار تومانی و مرغ ۱۰۰هزار تومانی در راه است

گوشت ۳۰۰هزار تومانی و مرغ ۱۰۰هزار تومانی در راه است
گوشت ۳۰۰هزار تومانی و مرغ ۱۰۰هزار تومانی در راه است

خبرگزاری حکومتی اقتصاد نیوز در گزارشی به تاریخ سه‌شنبه ۱۱ آبان به‌نقل از مجید رضوی رئیس اتحادیه دامداران خراسان خبر از افزایش قیمت گوشت تا ۳۰۰هزار تومان و مرغ تا ۱۰۰هزار تومان داد.
وی در سخنان خود در این باره گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باعث ایجاد فشارهای دیگری بر هزینه تولید و تولیدکننده خواهد شد و لذا در این صورت ممکن است قیمت گوشت به کیلویی ۳۰۰هزار تومان برسد».
وی در ادامه اضافه کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در زمینه تولید گوشت و شیر تبعات بسیار غیرقابل جبرانی دارد و ممکن است قیمت گوشت مرغ را به کیلویی ۱۰۰هزار تومان برساند چون مرغداران تمام نهاده مورد نیاز خود را با همین ارز ۴۲۰۰تومان تأمین می‌کنند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b553684e-c7dd-4a98-a329-8c47a1e595f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات