728 x 90

رئیسی جلاد در دیدار با جنایتکاران یگان ویژه در تهران و وحشت نمایندگان و امام‌جمعه‌های خامنه‌ای از قیام و مجاهدین

آخوند رئیسی جلاد با مزدوران بسیجی
آخوند رئیسی جلاد با مزدوران بسیجی

رئیسی جلاد در دیدار با جنایتکاران یگان ویژه در تهران

امروز حفظ نظام از اوجب واجبات است و تلاش در این مسیر اولویتی دو چندان دارد

رئیسی جلاد در دیدار با بسیجیان: تلاش برای حفظ امنیت این نظام برکات فراوانی را گسترش خواهد داد. فتنه‌های متعدد دشمنان بر علیه این نظام از جمله غائله مجاهدین و فتنه‌های سالهای اخیر با هدف متوقف کردن حرکت نظام و جلوگیری از گسترش روحیه بسیجی در ملتهای مختلف بوده است.

 (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۵آذر ۱۴۰۱)

 

پاسدار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران خامنه‌ای:

۷۰روز است در درون و بیرون به‌دنبال شکل جدیدی از دشمنی هستند

دشمنی خود را آغاز کردند و باید به دفاع از نظام اقدام کنیم

امروز روز حرف زدن و فدا شدن برای نظام است

 (خبرگزاری حکومتی انتخاب ۵آذر ۱۴۰۱)

 

آخوند مطیعی نماینده خامنه‌ای در سمنان:

الان دیگر دیدند خیابان جواب نمی‌دهد رفتند سراغ جنگ مسلحانه

آخوند مطیعی، نماینده خامنه‌ای در سمنان:

الان دیگر دیدند خیابان جواب نمی‌دهد رفتند سراغ جنگ مسلحانه، عده قلیلی از آنها اسلحه‌هایی که وارد کردند از خارج و حمایتهایی که از آنجا می‌شوند.

 

آخوند نوری نماینده خامنه‌ای در بجنورد:

اینها که اهل اعتراض نیستند اینها دنبال تخریب هستند

دنبال آتش زدن هستند دنبال نابود کردن هستند

آخوند نوری، نماینده خامنه‌ای در بجنورد:

حواسشان باشد کسانی که توجیه می‌کنند کار اغتشاشگران را که کار چه کسی را توجیه می‌کنند. عرض می‌کنیم به این کسانی که توجیه می‌کنند کار اغتشاشگر را اگر ما داوطلبانه یک شهر را در اختیار آنها قرار بدهیم بگوییم اعتراض‌تان را بیان کنید ما کاری به کار شما نداریم بعد ببینید تا صبح از آن شهر چیزی باقی خواهد ماند یا نه؟ اینها که اهل اعتراض نیستند اینها دنبال تخریب هستند، دنبال آتش زدن هستند، دنبال نابود کردن هستند، دنبال ایجاد خشونت هستند.

(تلویزیون شبکه اترک رژیم - ۴آذر ۱۴۰۱)

 

آخوند دری نجف‌آبادی نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی:

کارگرها مغازه‌دارها کسبه بازاریها فریب نخورید نترسید

با خائنین همدست نشوید

آخوند دری نجف‌آبادی، نماینده خامنه‌ای استان مرکزی:

همه عزیزان کارگرها مغازه‌دارها کسبه بازاریها فریب نخورید نترسید با خائنین همدست نشوید با خائنین با وطن‌فروشان بی‌وطن و پلید و خائن و منافق و کور دل همراهی نکنید با گرگهای جنایتکار خیانت است همراهی کردن.... نباید اجازه بدید دشمنان کشور، بهش آسیب بزنند. نباید ما تو چهره منافقان کوردل بخندیم..

همه بسیجی هستیم نگیم یک وقت از اون طیف هستیم نه همه‌مون باید توی میدانهایی که نیاز است حضور داشته باشیم. از اونها حمایت بکنیم حمایت و تشویق بکنیم نکند عزیزان‌مون تنها باشند. فقط یک روز بیست و چند نفر بچه‌های بیگناه ما به‌شهادت برسند...

(‌تلویزیون شبکه آفتاب رژیم ۴آذر) 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/47cb1081-f67b-4902-9df1-70792f3bca0f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات