728 x 90

رئیسی جلاد: دشمن به‌دنبال ریزش در مجموعه نیروهای نظام است

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

رئیسی جلاد در دیدار با سرکردگان بسیج ضدمردمی با وحشت از ریزشهای رژیم در شرایط بحرانی کنونی گفت: دشمن به‌دنبال ریزش در مجموعه نیروهای نظام است.

وی افزود: جریانهای معاند به‌دنبال انحراف در فکر، اندیشه و عمل و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و راهبرد دشمن ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است.

رئیسی از بسیجیهای سیلی خورده خواستار چاره‌جویی شد و گفت: در این شرایط لازم است تمام ظرفیتهای نظام در کنار هم قرار بگیرند. (سایت ریاست‌جمهوری رژیم ۲آذر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e45cb479-0ce8-4187-bd12-55887f0d8996"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات