728 x 90

دیلی استار:‌ پس از گذشت39سال، رژیم مذهبی هرگز نزدیک‌تر از این به سرنگونی نبوده است

رژیم مذهبی هرگز نزدیک تر از این به سرنگونی نبوده است
رژیم مذهبی هرگز نزدیک تر از این به سرنگونی نبوده است

  دیلی استار در شماره روز یکشنبه 22بهمن خود ازجمله نوشت:‌ مبارزین هشدار می‌دهند  رژیم ایران در آستانه غلطیدن به یک جنگ بزرگ  قرار دارد، مگر این‌که غرب در حمایت از سرنگونی این رژیم وظایفش را انجام دهد.  تهران به جنگ‌طلبی و خشونت گرایی  متهم  است که به بحران های رو به رشد در خاورمیانه دامن می‌زند. تجاوزات خارجی رژیم  ایران کانون تظاهرات گسترده و سراسری کشور شده است.

دیلی استار افزود:‌ شاهین قبادی  به روزنامه دیلی استار گفت که جامعه بین‌المللی باید حمایت خود را از تظاهر کنندگان برای سرنگونی این رژیم نشان دهد و یا ریسک برافروخته شدن یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه توسط تهران را بپذیرد.

 

 وی افزود: سرنگونی رژیم ایران تأثیر پایداری در ایجاد صلح و آرامش در منطقه خواهد داشت. جنگ و ستیزه‌جویی رژیم ایران یک منبع عمده نگرانی و تنش در منطقه  است که می‌تواند به یک جنگ بزرگ منجر گردد. اما می‌توان از آن جلوگیری کرد. سالهای سیاست مماشات دولتهای غربی، رژیم ایران را حریص‌تر کرده است. سرنگونی رژیم ایران و برقراری صلح و دموکراسی در ایران تأثیر پایدار در ایجاد صلح و آرامش در منطقه خواهد داشت....

 

شاهین قبادی گفت رژیم ایران از زمان وارد شدن به جنگ سوریه در سال 2011 به‌عنوان  باتلاقی  برای رژیم تبدیل شده است؛ زیرا آنها بیش از 100میلیارد دلار ثروت مردم ایران را در آن ریخته‌اند.

او افزود: "صدور تروریسم و ​​بنیادگرایی تحت نام اسلام، ازجمله جنگ طلبی و دخالتهای منطقه‌یی آن، یک ستون استراتژیک بقای رژیم و پوش سرکوب داخلی  است.

 

تظاهر کنندگان در تظاهرات خود از شعارهایی چون  سوریه را رها کن  و  فکری بحال ما کن  استفاده می‌کنند... آقای قبادی از غرب خواست تا از تظاهر کنندگان حمایت بیشتری  کنند. وی به روزنامه دیلی استار گفت:  دیوار ترس ترک برداشته است و هیچ چیز حتی دستگیری، قتل و شکنجه نمی‌تواند مانع پیشرفت تظاهرات برای سرنگونی این رژیم گردد.

 

شاهین قبادی افزود: مقامهای خود این رژیم بارها و بارها در مورد چالشهای فوق‌العاده‌ای که رژیم با آن مواجه هستند و چشم‌انداز های تیره ای که در افق می‌بینند، صحبت کرده‌اند. پس از گذشت39سال از این حاکمیت، رژیم مذهبی هرگز نزدیک تر از این به سرنگونی توسط مردم ایران نبوده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات