728 x 90

دیدار نمایشی مزدوران بسیجی با مخبر به‌رسوایی بیشتر تبدیل شد

دیدار نمایشی مزدوران بسیجی با مخبر
دیدار نمایشی مزدوران بسیجی با مخبر

روز چهارشنبه ۲۵خرداد مزدوران بسیجی تحت عنوان دانشجو با مخبر، معاون رئیسی جلاد جلسه برگزار کردند. اما شدت بحران اجتماعی باعث شد این جلسه نیز صحنهٔ اعتراف و رسوایی فاجعهٔ اجتماعی شود.

به‌گزارش خبرگزاری حکومتی دانشجو در این جلسه مزدوران بسیجی به مخبر گفتند: هر تکانة اقتصادی در سالهای اخیر یک چیز را از سفرة مردم حذف کرد، اما سیاست‌های اخیر دولت رئیسی (به‌طور کامل) دارد سفرة مردم را جمع می‌کند.

بسیجی‌ها به‌نمایش‌های دیدارهای رئیسی هم حمله کردند و گفتند: کاش تیم رسانه‌یی دولت از ساختن مستند‌های لطیف از دیدار رئیس جمهور و مردم دست بردارد»، چرا که «اکنون از سقوط میلیونی بخشی از جامعه به‌زیر خط فقر صحبت می‌کنیم».

(خبرگزاری حکومتی دانشجو ۲۵خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5d3c64c7-6289-4f3f-887b-6411964efb93"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات