728 x 90

تظاهرات در عراق به‌مناسبت ۸مارس روز جهانی زن -به دعوت کمیته برگزار کننده انقلاب اکتبر عراق + عکس و فیلم

کمیته برگزارکننده انقلاب اکتبر عراق با صدور بیانیه‌ای به‌مناسبت ۸مارس، روز جهانی زن با تقدیر از نقش زنان قیام‌کننده عراقی به‌عنوان پایه اصلی انقلاب، به برگزاری تظاهراتی به همین مناسبت در روز یکشنبه فراخوان داد و این روز را روز زن انقلابی عراقی نامگذاری کرد.

 

در این تظاهرات گسترده استانهای بابل، بصره، ذی‌قار و بغداد شرکت کردند.

تظاهرات دانشجویان بغداد بمناسبت روز جهانی زن - ۸ مارس


کربلا - تظاهرات در عراق به‌مناسبت ۸مارس روز جهانی زن

 

ذیقار -تظاهرات در عراق به‌مناسبت ۸مارس روز جهانی زن

 

استان بابل - الحله:

 

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - بغداد -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - بغداد -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - بغداد -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن - بغداد -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن -ناصریه - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن -ناصریه - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن -ناصریه - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸

تظاهرات به‌مناسبت روز جهانی زن -ناصریه - میدان حبوبی -۱۸اسفند۹۸