728 x 90

دونالد ترامپ وضعیت «اضطراری ملی» علیه رژیم ایران را یک‌سال دیگر تمدید کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت اضطراری ملی این کشور در رابطه با رژیم آخوندی را به‌دلیل تهدیدهای فوق‌العاده این رژیم به مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد.

در فرمان دونالد ترامپ که توسط کاخ‌سفید منتشر شده، آمده است: روابط آمریکا با رژیم ایران هنوز به‌حالت نرمال درنیامده است و روند اجرای توافقات با این رژیم به تاریخ ۱۹ژانویه ۱۹۸۱ هم‌چنان در جریان است. به همین دلیل وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در ۴نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات تصویب شده در آن تاریخ، برای مقابله با آن وضعیت اضطراری باید به‌طور مؤثری فراتر از ۱۴نوامبر۲۰۱۹ادامه یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا که دستورش در فدرال رجیسترمنتشر و برای کنگره ارسال شده است، تأکید کرد: بر اساس بند ۲۰۲(d) قانون اضطراری ملی، من وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ را برای یک سال دیگر در رابطه با رژیم ایران ادامه می‌دهم.این وضعیت اضطراری در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ از وضعیت اضطراری اعلام شده در دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ در ۱۵مارس ۱۹۹۵ متفاوت است.