728 x 90

دومین پلنوم کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران برگزار شد

کنگره خبات کردستان ایران
کنگره خبات کردستان ایران

به گزارش سایت سازمان خبات کردستان ایران، دومین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگره ششم این سازمان، در روزهای شنبه و یکشنبه ٨و ۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، با حضور دبیرکل خبات کاک بابا شیخ حسینی در قرارگاه مرکزی سازمان خبات کردستان ایران برگزار  گردید و شرکت کنندگان در آغاز با یک دقیقه سکوت و فاتحه به روح شهدای کردستان و جناب ماموستا سید جلال حسینی بنیانگذار سازمان خبات، یاد آنها را گرامی داشتند.

سایت سازمان خبات کردستان ایران به‌نقل گزارش دبیرکل این سازمان، پیرامون مسائل جهانی و منطقه و روند مبارزات مردم سراسر ایران و به‌ویژه هموطنان کردمان در برابر دیکتاتوری آخوندی  و موقعیت متزلزل این رژیم و همچینن روند برگزاری این پلنوم پرداخته است.

 

در گزارش دبیرکل سازمان خبات ضمن اشاره به ضرورت اتحاد و هم‌پیمانی با اپوزیسیون ایرانی، هم‌پیمانی سازمان خبات با سازمان مجاهدین خلق ایران مورد تأکید قرار گرفته و خاطرنشان شده است که گسترش این همکاریها گامی محکم در مبارزه علیه حاکمیت آخوندی است که در شرایط کنونی، خود را در مبارزه برای سرنگونی حاکمیت مستبد ایران بارز می‌کند.

این گزارش هم‌چنین به وضعیت شهرهای مرزی کردستان و ستم حکومت علیه کولبران اشاره می‌کند و ضمن تأکید بر نارضایتی چشمگیر و اعتراضات آشکار عمومی مردم شهرهای کردستان و به‌خصوص بانه، آن را تحولی بسیار با ارزش ارزیابی می‌کند. این گزارش پس از بررسی جزییات بیشتر وضعیت کردستان، سیاست سرنگونی رژیم و رد کردن هر گونه مذاکره را مورد تأکید قرار داده و اصلاحات در سیستم حکومت ایران را دروغی بزرگ در راستای تداوم حاکمیت توصیف کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات