728 x 90

دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵شهر (۱۹استان) ایران

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵شهر (۱۹استان) ایران با شعارهای

”ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم” ، ”عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم”،

”تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان”

 

روز چهارشنبه ۱۸فروردین۱۴۰۰، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دومین تجمع اعتراضی سراسری در سال جدید علیه وضعیت وخیم معیشتی، حقوقهای پایین و گرانی کمرشکن در تهران و۲۴شهر دیگر دست به تجمع و راهپیمایی زدند. بازنشستگان انزجار خود را از تمامیت حاکمیت آخوندی به نمایش گذاشته و شعار می‌دادند: «ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم»، «عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم»، «بازنشسته زندانی آزاد باید گردد»، «تورم گرانی، جواب بده روحانی»، «ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه»، «مجلس، دولت، بس است فریب ملت»، «تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان».

 

علاوه بر تهران بازنشستگان در ساری، اهواز، ارومیه، قزوین، کرج، رشت، خرم‌آباد، کرمان، اردبیل، تبریز، ایلام، اراک، یزد، خرمشهر، شیراز، دزفول، اصفهان، کرمانشاه، بجنورد، شوش، آبادان، اندیمشک، شوشتر و شاهرود در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

خانم مریم رجوی خیزش و قیام بازنشستگان شریف در سراسر ایران را فریاد اعتراض عموم مردم ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته‌شان توسط رژیم غاصب و فاسد آخوندها خواند و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان غیور را به همبستگی و حمایت از خواستهای برحق باز نشستگان فراخواند و گفت تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می‌شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹فروردین۱۴۰۰ (۸آوریل ۲۰۲۱)

 

دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 1 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 2 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 3 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 4 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 5 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 6 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 7 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 8 دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر (۱۹ استان) - 9