728 x 90

دولت آخوند رئیسی یا مجمع مفسدین

خامنه‌ای وقتی می‌خواست رئیسی رو سر کار بیاره، تمام مهره‌های خودی و نخودی رو قلع و قمع کرد، حتی به پاسدارهای خودش هم رحم نکرد. یک‌دفعه پرونده‌ٔ دزدی و فساد تمام پاسدارهایی که نامزد شده بودند هم روکرد.

برای مثال پاسدار رستم قاسمی که به دکل‌دزد معروفه بحث فساد مالی و دکل‌دزدیش رو اومد.

پاسدار سعید محمد که سرکرده‌ٔ قرارگاه خاتم بود هم نامزد شده بود که گفتن آقا این رو به‌خاطر فساد و دزدی از قرارگاه خاتم اخراج کردن. اون‌موقع بحث این بود که وقتی خامنه‌ای رئیسی رو از صندوق دربیاره چه کابینه‌ای برای اون در نظر گرفته؟! بعد یکی یکی همون پاسدارهای دزد و فاسد رو با یک کاسه آب شست و وزیر و وکیل کرد.

آخرین موردش سعید محمده که روز پنجشنبه ۱مهر به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.

در دو هفته‌ٔ گذشته پاسدار وحیدی وزیر کشور آخوند رئیسی هم دو پاسدار رو به استانداری خوزستان و کهگیلویه‌و بویراحمد منصوب کرد!

حکومت آخوندی این پاسداران را منصوب می‌کنه تا به خیال خامش قیام مردم را مهار کنه. یکی از دلایل وابستگی‌های این پاسداران به حکومت آخوندی راه باز دزدیه که شخص خامنه‌ای در اختیار آنها گذاشته تا سرنوشت‌شان با سرنوشت رژیم گره بخورد. برای همین در کابینه‌ٔ آخوند رئیسی کسی را پیدا نمی‌کنید که فساد و دزدی یا جنایت در پرونده‌اش نداشته باشه.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/740ed8d1-d406-4303-aa5a-232f7087e2bc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات