728 x 90

دور تازه درگیریها در باندهای رژیم چند روز مانده به دور دوم نمایش انتخابات

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

چند روز مانده به دور دوم نمایش انتخابات مجلس ارتجاع، جنگ‌گرگها بر سر کسب کرسی ریاست مجلس رژیم وارد دوره تازه‌یی شده است.

به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد ۱۶ اردیبهشت، آخوند ذوالنوری، آخوند پژمانفر، نیکزاد و متکی کاندیداهای جناح مخالف پاسدار قالیباف در مجلس رژیم هستند که قرار است از میان خودشان یک نفر را برای کسب کرسی ریاست معرفی کنند.

این منبع نوشت که جناح موسوم به مستقلین و اعتدالیون با پاسدار قالیباف بر سر ریاست او به توافق رسیده‌اند.

 

روزنامه حکومتی هم‌میهن ۱۶ اردیبهشت نیز نوشت: اگر قالیباف رئیس مجلس نشود انصراف می‌دهد.

در همین حال، پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع تحت عنوان ناترازی‌ها در زیربنای اقتصادی رژیم رئیسی جلاد را مورد حمله قرار داد و گفت: حرف از توسعه می‌زنیم باید گشایش اتفاق بیفتد نه به‌جای گشایش تنش به جامعه تحویل بدهیم.

پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع- ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قالیباف در نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای تهران: امروز شما نگاه کنید ما ناترازی آب داریم ناترازی انرژی داریم امروز ما ناترازی پولی داریم ما امروز در حوزه جمعیت ناترازی داریم. در توزیع جمعیت نرمال نیستیم. بیست و سه درصد، بیست و چهار درصد جمعیت مون رو متمرکز در یک درصد خاک مون انجام دادیم. به نظر من هیچ علمی پیدا نمی‌شه که در یک تراکم جمعیتی این‌گونه با شرایط اقلیمی کشور ما بتونه بگه من اینجا آب رو هوا رو خاک رو و صوت رو آلودگی‌اش رو حل می‌کنم. امکانپذیر نیست اینها یک‌شبه اتفاق افتاده؟؟ خیر، آیا مدیران اجرایی مقصر هستند؟ بله، ... ... . امان از اون روزی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و تشخیص علمی بدون درک از شرایط سیاسی فاجعه‌آمیز است و در حقیقت ما حکمرانی انجام نمی‌دهیم هر دقیقه از هر کجا به‌نوعی تصمیمی گرفته می‌شه... ... . ما باید خلاصه وقتی حرف از پیشرفت می‌زنیم حرف از توسعه می‌زنیم باید در اینجا گشایش اتفاق بیفته نه خدای نکرده که به‌جای گشایش تنش ما به جامعه تحویل بدهیم دیگه تنش مشکلات رو خواهد افزود و حل نخواهد کرد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8b6a4dbc-a50a-48fe-a9de-83b3e4a1f1ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات