728 x 90

دورین روکماکر: در پارلمان اروپا از چپ تا راست همه موافقیم که ایران باید آزاد باشد

دورین روکماکر نماینده پارلمان اروپا از هلند
دورین روکماکر نماینده پارلمان اروپا از هلند

دورین روکمارکر نماینده پارلمان اروپا از هلند روز ۱۹بهمن در حساب ایکس خود نوشت: خبر بزرگ در دوران تاریک: در پارلمان اروپا از چپ تا راست همه موافقیم که ایران باید آزاد باشد! و سپاه باید در لیست سیاه سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. زندانیان سیاسی زندان اوین هر سه‌شنبه علیه مجازات اعدام در اعتصاب غذا هستند. آنها پیام ما را از پارلمان اروپا می‌شنوند!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e05fed8f-84a8-4109-ab20-c2de9667f7eb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات