728 x 90

دوران بسیار سخت

این روزها بیش از هر زمان، پاسداران و کارگزاران خامنه‌ای از بن‌بست و سختی اوضاع در نظام می‌نالند.

بیژن زنگنه: «ما امروز دوباره وارد دوران بسیار سختی شدیم»

حسین کمالی: «باید با توجه به تهدیدات داخلی و خارجی، راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کنیم».

حسن بیادی: «مردم به‌دلیل وضعیت سختی که دارند هم از دولت ناراضی‌اند و هم از گروه‌های سیاسی عبور کرده‌اند»

صادق زیبا کلام: «درست است که ما قبلاً هم شرایط سخت و تنگناهای سیاسی و اقتصادی هم‌چون دوران جنگ تحمیلی داشته‌ایم، اما این امید وجود داشت که وضعیت بهتر می‌شود»

حال سؤال این است که علت این میزان فشار و سختی چیست؟

صادق زیبا کلام: «مردم دیگر برای اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان تره هم خُرد نمی‌کنند».(ایرنا ۲۳شهریور ۹۸)

حسین کمالی: «مردم نسبت به مسائل بدبین هستند، شعار نه اصلاح‌طلب و نه اصول‌گرا مفهوم خاصی دارد»

اما حرف اصلی را بیژن زنگنه بی‌پرده بیان کرد. او که از گسترش نفوذ و اعتبار بین‌المللی مجاهدین سخت در فشار است، خس و خاشاک اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را کنار گذاشت و گفت: «(مجاهدین) در حال تجدید حیات در کاخ سفید هستند و بیش از هر زمان دیگری در کاخ سفید نفوذ دارند و پشتیبانی می‌شوند».

البته او نگرانی اصلی نظام، یعنی «گسترش و نفوذ مجاهدین در نسل جوان» را در عبارت «کاخ سفید» پوشاند؛ اما در ادامه مصاحبه تعارف را کنار گذاشت و گفت: «نسل جوان ما (مجاهدین) را نمی‌شناسند. این نبردی است که باید در آن مردانه بایستیم و با تمام وجود پایداری کنیم»