728 x 90

دهمین روز از اعتراض، کارگران هپکو

دهمین روز از اعتراض، کارگران هپکو
دهمین روز از اعتراض، کارگران هپکو

کارگران هپکو در دهمین روز از تجمع اعتراضی خود چهارشنبه ۲۲مرداد در محوطه شرکت هم‌چنان در اعتراض می‌باشند . به‌رغم مصاحبه‌های اخیر استاندار، هنوز حقوق خرداد و تیر پرسنل پرداخت نشده است و پرسنل با توجه به عدم فعالیت شرکت، آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند.