728 x 90

دلار از مرز ۲۷هزار تومان گذشت

افزایش قیمت دلار
افزایش قیمت دلار

صبح امروز قیمت دلار از مرز ۲۷هزار تومان گذشت و به ۲۷هزار و ۱۷۰تومان رسید.

یورو نیز از ۳۲هزار تومان به ۳۲هزار و ۱۸۰تومان رسید.قیمت سکه رکورد جدیدی به جا گذاشت و به ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید (بن‌بست ۲۶شهر یور).