728 x 90

دفاعیات قدرتمند کنت لوییس و سوزش اطلاعات و سپاه آخوندها

حسین داعی الاسلام
حسین داعی الاسلام

پیام حسین داعی‌الاسلام در شبکه ایکس (۱۵آبان):

دفاعیات قدرتمند کنت لوییس، سوزش اطلاعات و سپاه آخوندها، زوزه پسر دژخیم و مزدور نفوذی:

وحشت و سوزش اطلاعات و سپاه آخوندها و مزدورانشان از دفاعیات امروز کنت لوییس قابل فهم است. او بی‌اعتباری دعاوی به‌اصطلاح کارشناسان را افشا و با اسناد متقن ثابت کرد از سال۱۳۶۰ برای دهها سال یک جنگ داخلی بین رژیم و مجاهدین جریان دارد، مجاهدین در عراق به‌لحاظ نظامی و مالی و سیاسی استقلال کامل داشته‌اند، فتوای خمینی برای قتل‌عام مربوط به قبل از فروغ جاویدان است و دژخیم نوری به‌خاطر جنایت جنگی در یک نزاع غیربین‌المللی هم باید محکوم شود.

خبرگزاریهای مهر اطلاعات و فارس پاسداران بلافاصله بعد از این دفاعیات نوشتند وکیل مجاهدین «ادعاهایی بی‌ارتباط با پرونده در این جلسه مطرح کرد»، پسر دژخیم گفت وکیل مجاهدین «پرونده را رها کرده و می‌گوید در چلچراغ و آفتاب این تانکها و نفربرها را به غنیمت گرفته و با همین‌ها در عملیات فروغ شرکت کرده‌اند» و مزدور نفوذی نوشت کنت لوییس «علیه کیفرخواست و دادستانها و حکم دادگاه بدوی صحبت کرد».

دلایل زیادی برای سوزش آنها وجود دارد از جمله: این دفاعیات پای مجازات دژخیم را محکم می‌کند، رویه‌ای می‌شود برای مجازات دژخیمانی که قبل و بعد از ۶۷ در اعدام مجاهدین دست داشته‌اند و سرمایه‌گذاریهای رژیم و مزدوران و کارشناسانش برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین را به باد می‌دهد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e78f0120-7beb-48fd-ab83-e77431c182d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات