728 x 90

دستگیری هواداران و خانواده‌های مجاهدین و زندانیان سابق در وحشت از قیام در ایام نمایش انتخابات

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

دستگیری هواداران و خانواده‌های مجاهدین و زندانیان سابق

در وحشت از قیام در ایام نمایش انتخابات

در ادامه واکنش‌های دیوانه‌وار نسبت به فراخوانهای مقاومت ایران در مورد تحریم نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم و وحشت و نگرانی حاکمیت آخوندی از قیام مردم به‌جان آمده، رژیم بر دستگیری خانواده‌ها و هواداران مجاهدین و زندانیان پیشین در شهرهای مختلف افزوده است. میلاد یزادن نژاد ۲۶ساله از تهران، مولود صفایی که خواهرش زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین محبوس است و پیام شکیبا ۳۸ساله از تهران که قبلاً در سال۱۳۹۵ به جرم هواداری از مجاهدین بازداشت و در بهمن گذشته از زندان آزاد شده بود، در این شمار هستند.

هم‌چنانکه در اطلاعیه ۲۱خرداد دبیرخانه شورای ملی مقاومت خاطرنشان شده است، اسامی و مشخصات دستگیر شدگان به‌طور مستمر برای گزارشگران و ارگانهای ذیربط ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر ارسال می‌شود.

انبوه گزارشها از شهرهای مختلف حاکی از بسیج دیوانه‌وار رژیم آخوندی برای مقابله با هر گونه تجمع اعتراضی در ایام برگزاری انتخابات قلابی است. نیروی سرکوبگر انتظامی در تهران و شهرستانها از روز ۲۷خرداد به‌مدت چهار روز به‌طور کامل وارد آماده‌باش برای کنترل نمایش انتخابات می‌شوند. نیروهای «مداومت» کلانتریهای رژیم نیز برای گشت‌زنی در محله‌ها وارد شده و بر غلظت نظامی-امنیتی به‌شدت افزوده شده است. در همین راستا پرسنل انتظامی موسوم به «سازمان رزم دوم» هم با تجهیزات جدید به کار پرداخته‌اند.

مقاومت ایران خواهان اعزام هیأتهای بین‌المللی از سوی ملل متحد برای نظارت بر وضعیت در روزهای انتخابات رژیم است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷خرداد۱۴۰۰ (۱۷ژوئن۲۰۲۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/46a935a2-db0c-4603-a18a-78f97914450b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات