728 x 90

دستمزد ماهانه کارگران فقط کفاف ۱۰روز از زندگی آنان را می‌دهد

دستمزد کارگران
دستمزد کارگران

علی خدایی، رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار رژیم در اعتراف ناگزیر به وضعیت وخامت‌بار معیشتی کارگران میهنمان گفت: «دستمزد ماهانه کارگران فقط کفاف ۱۰روز از زندگی آنان را می‌دهد».

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵شهریور، رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار رژیم گفت: «دستمزد دریافتی کارگران در حال حاضر زیر ۴میلیون تومان است. ۴میلیون تومان به نسبت ده میلیون و پانصدهزار تومان حدود ۳۳ تا ۳۶درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. البته این مربوط به حداقل بگیرانی است که تمام مزایای قانونی برایشان اعمال می‌شود، و کارگرانی که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و فقط حداقل حقوق را دریافت می‌کنند وضعیتشان بدتر است».

خدایی افزود: «بنابراین حداقل‌بگیری که تمام مزایای قانونی برای او اعمال می‌شود، می‌تواند یک سوم هزینه‌های استاندارد حداقلی یک خانواده را تامین کند که یک سوم تقریبا ده روز از ماه می‌شود».

وی گفت: «برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این دستمزد فقط برای ده روز از ماه کافیست، پس مردم تا الان چگونه زندگی کرده‌اند؛ در جواب به این دوستان باید بگوییم که هزینه‌های حداقلی تعریف دارد؛ یعنی افراد باید حداقلی از مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، تفریحات و سرگرمی‌ها را داشته باشند. متاسفانه علت اینکه امروز مردم می‌توانند با ۴میلیون تومان سر کنند این است که از هزینه‌های ضروری خانوارد خود می‌زنند».

رئیس حکومتی گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: «چند سال پیش من به طور مستقل تحقیقی انجام دادم که طبق آن پژوهش در سال ۹۱ ما شاهد حذف هزینه‌های آموزش سرپرست خانوار بودیم. یعنی در آمارگیری‌ای که به صورت میدانی از چند کارخانه‌ی بزرگ انجام دادیم متوجه شدیم که دیگر خانواده‌ها - حداقل سرپرستان خانوار - هزینه‌ای را برای آموزش خود تخصیص نمی‌دهند».

خدایی گفت: «به مرور زمان حتی هزینه‌های بهداشتی هم کنار گذاشته شد. در سال ۹۱ با بحرانی که پیش آمد و جهش قیمت ارز که باعث افزایش نرخ تورم شد، هزینه‌های دندانپزشکی سرپرستان خانوار صرفا محدود به کشیدن دندان شد. به مرور زمان با بیشتر شدن این فشارها هزینه‌های دیگر مثل هزینه‌ی تفریح و سرگرمی هم از سبد هزینه‌ی خانوار حذف شد و متاسفانه در دوره‌ی فعلی کاهش قدرت خرید به نیازهای ضروری رسیده است».

این وضعیت وخیم معیشتی کارگران میهن ما در حالیست که همین دستمزد ناچیز هم ماهها به کارگران پرداخت نمی‌شود و روزانه شاهد انبوه تجمعات اعتراضی کارگران میهنمان برای گرفتن حقوق معوقه خود هستیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات