728 x 90

درگیری گسترده بین دانشجویان و جوانان شورشی با نیروهای سرکوبگر – سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

تهران شاهد درگیری گسترده بین دانشجویان و جوانان شورشی با نیروهای سرکوبگر انتظامی، اطلاعاتی و لباس‌شخصیها بود. لباس‌شخصیها به دانشجویان دانشگاه تهران حمله کرده و دانشجویان با آنها درگیر شدند.

 

نیروهای سرکوبگر، دانشجویان دانشگاه تهران که عصر دوشنبه دست به تظاهرات‌ زده بودند را محاصره کردند. خیابانهای ۱۶آذر و انقلاب به‌شدت شلوغ شد. دانشجویان شعار می‌دهند، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم».

 

بسیجیها به دانشجویان حمله کردند که با مقاومت آنان روبه‌رو شده‌اند. همزمان مردم در منطقه صادقیه در غرب تهران به خیابان ریخته و فضا به‌شدت متشنج است. دانشگاهها و مدارس در سراسر کشور شاهد اعتصاب و اعتراض و تعطیلی هستند.

 

سخنگوی مجاهدین گفت: دانشگاه را باید از شعبده و دجالیت جمعه‌بازار پاک و پاکسازی کرد. امامان قلابی جمعه‌بازارهای خامنه‌ای باید گم شوند دیگر بس است!

 

 

در تهران در بلوار ابوذر خیابان پیروزی، درگیری و جنگ و گریز بین جوانان و نیروهای سرکوبگر جریان دارد. پاسداران به شلیک گاز اشک‌آور مبادرت کردند.

در تهران در خیابانهای منوچهری و چراغ برق از شروع تاریکی درگیری جوانان و مردم با مزدوران رژیم شروع شده و دشمن گاز اشک‌آور شلیک می‌کند.

 

در اصفهان دوشنبه شب از شروع تاریکی درگیری بین جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر در دروازه شیراز و خیابان آمادگاه و خیابان شریعتی شروع شده است. در مرکز اصفهان یک فروشگاه زنجیره‌ای سپاه به آتش کشیده شد.

 

سخنگوی مجاهدین به شورشگران قهرمان در شیراز و اصفهان و تهران: درود درود درود. و این انقلابی است تا پیروزی.

سخنگوی مجاهدین از مردم شیراز و اصفهان و تهران خواست: به یاری فرزندانتان که در زیر گاز اشک‌آور و گلوله هستند بشتابید.

 

خانم مریم رجوی از دبیرکل ملل ‌متحد خواست با توجه به آمار فزاینده شهیدان و مجروحان در سراسر ایران شورای امنیت ملل ‌متحد را نسبت به جنایتهای خامنه‌ای و سپاهش در تهران توجیه کند و به نشست فوق‌العاده‌ای در این باره فرا بخواند.