728 x 90

درگیری جوانان جویای کار با نیروی سرکوبگر انتظامی

سه‌شنبه ۲۳دی، جوانان عرب جویای کار روستای «ابوصخیر» از روستاهای اطراف شرکت نیشکر سلمان فارسی با نیروی سرکوبگر انتظامی و حراست شرکت درگیر شدند. بعد از مصادره زمینهای مردم عرب و تأسیس شرکت‌های طرح جانبی نیشکر قرار بود فرزندان این سرزمین را استخدام کنند.

در این درگیری چندین نَفَر از معترضان بازداشت و در اثر ضرب و شتم نیروی انتظامی مجروح شدند.

شرکت نیشکر سلمان فارسی در ۴۰ کیلومتری مسیر اهواز-آبادان واقع است.