728 x 90

صد و نودویکمین روز قیام سراسری - بندرعباس - به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای

قیام ایران
قیام ایران

روز شنبه پنجم فروردین ۱۴۰۲، همزمان با صد و نودویکمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

  • روز جمعه ۴ فروردین هموطنان بلوچ در زاهدان به خیابان‌ها آمدند و به رغم اقدامات سرکوبگرانه با شعارهاي «مرگ بر خامنه‌ای»، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و «سلطنت، ولایت یکصدسال جنایت» دست به تظاهرات زدند.
  • خانم مريم رجوی: درود بر مردم زاهدان که سال جدید را با شعار ”مرگ بر خامنه‌ای“ آغاز کردند.هزاران هموطن بلوچ در خيزش خود در اولین جمعه سال ۱۴۰۲ با شعار ”آزادی برای ایران“ و ”مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر“ بار ديگر بر عزم جزم خود برای رهایی ایران زمین تاكيد کردند.

بندرعباس - به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای در میان تردد مردم و با جسارت کامل

دیدار و تجدید عهد با شهیدان قیام بر سر مزارشان - ۴فروردین

-دیدار و تجدید عهد با شهیدان قیام بر سر مزارشان - 0

-دیدار و تجدید عهد با شهیدان قیام بر سر مزارشان - 1

 

 

زاهدان فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ۴فروردین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f52bee1a-4963-4e00-a7ed-c6b5e4017b73"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات