728 x 90

تأکید رئیسی جلاد بر خط قرمز رژیم در سرکوب قیام و مجاهدین

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

تأکید رئیسی جلاد بر خط قرمز رژیم در سرکوب قیام و مجاهدین

ما نفاق را و آشوب را دو روی یک سکه می‌دانیم

اغتشاش خط قرمز است و به هیچ عنوان و به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست

باید با کسانی که ناامنی ایجاد کرده یا در اغتشاشات سهیم هستند به‌صورت قاطع برخورد شود

اشک تمساح و دجالبازی مسخره جلاد ۶۷ برای زمینه‌سازی سرکوب

مسأله خانم مرحومه امینی همه را متأثر کرد با هر سلیقه‌یی و با هر نگاه سیاسی

افرادی که نقد دارند اعتراض دارند صف شان کاملاً جدا است

این صف معترض از صف اغتشاشگر کاملاً جدا می‌شود

رئیسی جلاد ۶مهر ۱۴۰۱

آمریکایی که شما توی آمار ببینید از ۲۰۱۵ هر سال بیش از هزار نفر به‌دست پلیس کشته می‌شوند. شما ببینید رسانه‌هایشان چگونه رسماً دارند ایجاد نامنی را، اغتشاش را، چگونگی ساخت مواد منفجره را تعلیم می‌دهند. کجا دنیا می‌تواند بپذیرد اینجور کارها را.

کجا هستند آنهایی که مخالفت می‌کردند در سالهای مختلف قول می‌دادند، وعده می‌دادند. ولی جمهوری اسلامی پرچمش برافراشته است. ببینید امروز ما تحریم را و آشوب را دو روی یک سکه می‌دانیم. نفاق را و آشوب را دو روی یک سکه می‌دانیم.

اینهایی که می‌خواهند در کشور آشوب ایجاد بشود، اغتشاش ایجاد بشود، امنیت مردم به خطر بیافتد، این‌که قابل‌قبول نیست. بهانه بکنند مسأله فوت مرحومه امینی را.

پس اغتشاش، خط قرمز است و به هیچ عنوان و در هیچ کشوری قابل‌قبول نیست که افرادی بخواهند این‌گونه بخواهند امنیت جامعه و امنیت مردم را بخطر بیاندازند.

همین کشورهایی که امروز رسانه‌هایشان را گذاشتند در اختیار اغتشاش می‌خواهند مردم را در واقع به‌نحوی در دلشان تردید ایجاد بکنند یا تحریک بکنند. اینها هستند مردم اینها را می‌شناسند. مردم می‌شناسند کشورهایی که صدام را ۸سال مسلط کردند که بتونه در کشور خودش در کشور ما این همه ظلم را بر ملت خودش بر ملت ما و جامعه ما روا بداره خوب مردم می‌شناسند. مردم می‌دانند بلندگوهای دشمن را خوب می‌شناسند. این هم نکته بعدی.

که معلوم باشد مسأله اغتشاش از طرف هیچ‌کس با هیچ سلیقه‌یی قابل‌قبول نیست. من اونی که می‌خواهم به مردم عزیزمان بگم اینه:

یک: مسأله خانم مرحومه امینی همه را متأثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه و روشن بشه. حتماً همه ما با هر سلیقه‌یی و با هر نگاه سیاسی با هر گویشی از هر جای کشور باید پیگیری بشود به‌صورت شفاف و عادلانه و این قطعی است.

همه ملت ایران متفقند در این‌که امروز هر گونه آشوب و هر گونه اغتشاش در کشور موجب سلب امنیت میشه موجب در واقع تعدی به جان و مال مردم خواهد این را همه معتقدند.

همه معتقدند در این‌که امروز دشمنان انقلاب اسلامی می‌خواهند سوار بشوند بر این موج و سوء‌استفاده خودشان را بکنند و اهداف خودشون را دنبال کنند و ناامنی در کشور ایجاد کنند.

بهانه کردن یک قضیه را همه بهش توجه دارند و باید توجه داشته باشند که اینها بهانه‌هایی است که گرفته بشه.

و من به نظرم میرسه که آنچه که امروز خواست ملت ایران هست کسانی که در این اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد کرده‌اند در جامعه جان و مال مردم را صدمه زدند، اینها واقعا باید به عدالت سپرده بشوند و چه کسانی که اونها را تحریک کردند چه کسانی که مباشرت کردند به این کارها و افرادی هم هستند که این افرادی که تحت تأثیر قرار گرفتند، غافل بودند بی‌اطلاع بودند اون بحث دیگه است. اما افرادی که در اغتشاشات شریک و سهیم بودند اینها حتماً باید باهاشون به‌صورت قاطع برخورد بشه به‌نحویکه در کشور امروز این خواست مردمه! خواست مردم برخورد با افراد در واقع متخلفه که این‌گونه کارها را در جامعه انجام دادند هست.

 این‌که در دل زن و بچه مردم ایجاد وحشت کردن، این جرمه. آنچه که دارند بعضی‌ها در واقع انجام میدن در واقع تحریک می‌کنند افراد را اینها مسائلی است که به نظر من باید مورد توجه باشه.

اما بیان کردن نظر غیر از اغتشاش هست! عرض بکنم اعتراض و نقد یک خط فاصلی دارد با اغتشاش ما باید زمینه هر گونه نظر مخالف را نقد را اعتراض را کاملاً در مباحث باز بگذاریم دولت هم حتماً حمایت می‌کند اصلاً من این‌که عرض کردم مراکز آزاد اندیشی مراکز گفتگو مراکز نقد و در واقع اعتراض حتی باشه این اشکال ندارد از آن طرف دیگر اون بابی که باید اون را حتماً از آن پرهیز داشت

دشمن دقیقاً این وحدت و انسجام ملی را هدف قرار داده لذا بعضی از کشته‌سازی‌هایی که دارد می‌کند در راستای به هم زدن این وحدت و انسجام ملی است امروز مسأله وحدت و انسجام ملی از مسایل بسیار مهم و پایه‌یی کشور است که باید بر آن تأکید کرد که دشمن مثل همیشه ناکام باشه

من پیشنهادم این است که هم با الهام گرفتن از قانون اساسی و هم با الهام گرفتن از فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشان اصلاً کرسی‌های آزاد اندیشی مورد تأکید ایشان بود در دانشگاهها، من عرض بکنم فعال شدن مراکزی برای گفتگو و نقد و احیاناً اعتراض فعال شدنش در مرکز در استانها حتماً می‌تواند اینجا محلی باشد برای شنیدن سخن افرادی که نقد دارند اعتراض دارند و در کنارش هم صف شان کاملاً جدا است از کسانی که می‌خواهند بلوا ایجاد کنند می خواهند آشوب ایجاد کنند می خواهند امنیت جامعه را به خطر بیندازند. این صف معترض از صف اغتشاشگر کاملاً جدا می‌شود.

ببینید خط قرمز جمهوری اسلامی؛ امنیت جان و مال مردم است. به هیچ عنوان نمی‌شود نسبت به جان و مال مردم اجازه تعدی و اجازه این داد که افرادی بخواهند با در واقع اغتشاش، جامعه را برهم بزنند، امنیت جامعه را مختل کنند.

این‌که قطعاً هیچکس از آحاد مردم اجازه نمی‌دهد، هیچکس از آحاد مردم اجازه نمی‌دهد که کسی با اغتشاش بخواهد امنیت جامعه را مختل کند.

این قطعاً خط قرمز، مسأله امنیت جان و مال مردم است.

نقطه‌یی که اینجا حائز اهمیت است ببینیم چه کسانی امروز دارند به این اغتشاش دارند دامن می‌زنند. ببینید کشوری که خودش کودکان بومی آن کشور را زنده به گور کرده، امروز می‌شود مدافع حقوق‌بشر و مردم را دعوت می‌کند و این‌که بریزید توی خیابون و بخواهد ایجاد اغتشاش بکند.

کشوری که خودش طی ۲۸هفته ۸۱زن به‌دست پلیس اش کشته شدند.

 

ترس و لرز رئیسی از خروش ایرانیان در نیویورک برای محاکمه جلاد ۶۷

و دعاوی مضحک و ترسان درباره تظاهرات بزرگ ایرانیان و اشرف‌نشانها

 

رئیسی جلاد ۶مهر ۱۴۰۱

رئیسی: ببینید جریان منافقین همواره در طول سال‌هایی که رؤسای جمهور می‌رفتند آمریکا این اجتماعات را داشتند اما من به نظرم به نظر خودم امسال از همه سالها تا اونجا که دیگرانی هم که رصد می‌کردند بسیار بی‌رمق‌تر بود این اجتماعات‌شان و خب دوستانی که همراه ما بودند هم گزارشاتی رفتند از اجتماعات‌شان تهیه کردند معلوم شد که خیلی در واقع اجتماعات بی‌حال و بی‌رمق و بی‌انگیزه و تنها با وعده و وعیدها آمدند توی صحنه این کاملاً معلوم بود از صحنه‌هایی که گرفته بودند گویا بود که وضعیت این‌طور است.

(تلویزیون شبکه خبر  ۶مهر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bf7faed9-df98-47b6-a4ab-0cb501f58b20"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات