728 x 90

دروغهای نفرت‌انگیز سخنگوی دولت روحانی برای توجیه روانه کردن مردم به قربا نگاه کرونا

علی ربیعی
علی ربیعی

در روز ۲۳فروردین که خامنه‌ای و روحانی برخلاف تمامی تدابیر تجربه‌شده در سطح جهانی درباره ضرورت قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، طرح مجرمانه بازگشایی کارها و ادارات را به اجرا گذاشند، علی ربیعی در پاسخ به موج هشدارها راجع به خطر افزایش وحشتناک مرگ‌ومیر بر اثر این طرح، در مقاله بی‌شرمانه‌یی نوشت:

«میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست‌های محدودکننده اقتصادی (قرنطینه) قابل مقایسه با میزان مرگ بر اثر کرونا نخواهد بود».

اما دو روز بعد، علی ربیعی مهره تبهکار اطلاعاتی و سخنگوی شیخ حسن روحانی، در منتهای وقاحت ادعا می‌کند که این سیاست مجرمانه زیر نظر کارشناسان سلامت دنبال می‌شود و رژیم سلامت مردم را بر معیشت اولویت می‌دهد!

این دروغگویی وقیحانه در حالیست که تصاویر جمعیتهای فشرده در مترو و خیابان و در مراکز کسبوکار در ایران، ناظران بین‌المللی را بهت‌زده کرده و در ایران نیز اعتراضها نسبت به خطر بزرگ این طرح نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم منطقه و جهان، بالا گرفته است.

 

دژخیم علی ربیعی، سخنگوی دولت آخوند روحانی ۲۵فروردین ۹۹:

«استراتژی دولت رو همان‌گونه که بارها تکرار شد، حفظ سلامت و جان مردم در کانون این استراتژیست و در کنار آن راه‌اندازی زندگی روزمره مردم و معیشت مردم بر اساس سلامت و مبتنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی‌ست. این سیاست ستاد ملی کرونا است هر گاه تعارضی میان این دو هدف ایجاد شود اولویت ما حفظ سلامت و جامعه و مردم خواهد بود. تمامی این سیاست‌ها با نظر وزارت بهداشت، وزیر محترم بهداشت و کارشناسان سلامت دنبال خواهد شد. هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشاییها، در محدودیتها مبنی بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی کارشناسان و مسئولان سلامت اتخاذ گردیده و خواهد شد...

در محیط کار، در محیط ادارات در سوار و پیاده شدن از وسایط نقلیه عمومی در همه اینها ما باید به سمت نوعی حرکت بهداشتی بر اساس سلامت تمرین کنیم.»