728 x 90

درود مجاهدین به تظاهرکنندگان خرمشهر و جوانان شورشی آن

تظاهرات خرمشهر و قیام دلاورانه جوانان آن که با اعتراض به بی‌آبی شروع شد، با شعار مرگ بر خامنه‌ای و نترسید نترسید ما همه باهم هستیم به درگیریهای گسترده کشیده شد.

 

 

 

 

 

شلیک گاز اشک‌آور و یورش نیروهای رژیم نتوانست مردم را از مطالبات برحق خود منصرف کند و مقاومت آنها ادامه داشت.

مأموران جنایتکار یکان ضدشورش به سوی تظاهر کنندگان در خرمشهر شلیک کردند.

درگیری که از ظهر شنبه شروع شد تا پاسی از شب ادامه یافت. صدای تیراندازی در نقاط مختلف به گوش می‌رسید. خیابانهای خرمشهر به صحنه جنگ و گریز جوانان با مأموران سرکوبگر شده بود.

مجاهدین به جوانان جنگنده و شورشی در خرمشهر درودمی‌فرستند.

 

 

 

بعد ازظهر روز شنبه ۹تیر؛ مردم و جوانان در خرمشهر؛ در اعتراض به بی‌آبی؛ فقر و بیکاری دست به تظاهرات در فلکه الله خیابان نقدی زدند.

مأموران جنایتکار به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند که باعث مصدوم شدن بسیاری از مردم از جمله یک کودک گردید. تظاهر کنندگان شعار می‌دهند:

«آب آب حق مسلم ماست»

«هیهات مناالذله»

«نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»

مردم خرمشهر از روز گذشته در اعتراض به بی‌آبی از صبح روز گذشته در برابر مسجد جامع این شهر و در برابر فرمانداری رژیم دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با دبه‌های خالی نمایش جمعه این شهر را به هم زدند.

در ادامه تظاهرات مردم در این شهر نیروهای سرکوبگر با شلیک مستقیم به تظاهر کنندگان در پی متفرق ساختن آنها شدند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8206f04-a35c-457a-abce-6f86a8e1f0e9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات