728 x 90

درس دانشجویان و دانش‌آموزان به خامنه‌ای چیست؟

یک هم‌وطن از اصفهان: امروز جمعه ۱۵مهرماه اصفهان.

چرا مدرسه و دانشگاه به کابوس وحشت نظام تبدیل شده؟

آخوند در نمایش جمعه ساری ـ ۱۵مهر ۱۴۰۱:

به دانشجویان مؤمن نصیحت می‌کنم که مراقب شیطنتهای افراد دانشجو نماها باشند که مبادا فریب اینها را بخورند

راستی! چرا خامنه‌ای حساب دانشجویان و دانش‌آموزان را نکرده بود؟

تلویزیون حکومتی ـ ۱۴مهر ۱۴۰۱:

بعضی از اتفاقاتی که در دانشگاه الآن امسال در سال۱۴۰۱ افتاده در شروع سال تحصیلی را اساساً هیچوقت ندیدم

خامنه‌ای ـ ۱۱مهر ۱۴۰۱:

این اغتشاش برنامه‌ریزی داشت

پاسدار اشتری ـ ۱۳مهر ۱۴۰۱:

کلاسها شون را تعطیل نکنند احیاناً بیرون از مدارس نروند در تجمعات حضور پیدا نکنند

دانش‌آموزان و دانشجویان اراده کرده‌اند در کف خیابان درسهای جدیدی به خامنه‌ای بدهند

گزارش یک هم‌وطن از زنجان:

امروز ۱۶مهر ۱۴۰۱ زنجان میدان ارتش. ما واسه آزادی می‌جنگیم. بماند آزادی

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aced4bd2-2cb0-4435-9fb9-2543fe568b2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات