728 x 90

اعتراض اهالی روستای کویج بخش خواجه شهرستان هریس به بی‌توجهی به مشکلاتشان د رنظام آخوندی

تجمع اعتراضی اهالی روستای کویج بخش خواجه شهرستان هریس نسبت به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان بعد از هر بارندگی و بارش برف !
یکی از اهالی روستا:
«این همه آدم،اسیر درست کردن جاده هستند اینجا مرز است کسی نیست این دستش شکسته کسی نیست به داد ما برسد نه بخش نه شورای محلی هیچکس نیست فقط شش ماه قبل از رأی‌گیری می‌آیند و بعدش می‌روند یک لودر میخواد که کار این جاده را انجام بدهدو دریغ از یک کمک رسانی!»